Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật thông tin (Infomration Privacy Policy)

1. Thu thập thông tin:

Bayaccess.org thu thập thông tin của người dùng qua các cách sau:

+ Lấy thông tin từ việc đăng kí tài khoản customer tại trang liên hệ và Comment bài viết

+ Thông qua form đăng kí thông tin đặt link trên trang chủ, trên các trang con.

2. Phạm vi và mục đích sử dụng thông tin thu thập:

+ Thông báo các chương trình khuyến mãi, các ưu đãi đặc biệt; các sự kiện quan trọng của Bayaccess (e-mail marketing).

+ Nâng cao chất lượng hỗ trợ khách hàng bằng cách gửi thông báo duy trì hoặc nâng cấp server đến cho khách hàng.

3. Bảo mật thông tin:

– Hiện tại Bayaccess.org sử dụng các biện pháp an ninh bảo mật thông tin để chống mất mát, nhầm lẫn hoặc thay đổi dữ liệu trong hệ thống. Hiện tại Bayaccess bảo vệ thông tin khách hàng bằng cách sử dụng thuật toán MD5 PHP để mã hóa thông tin khách hàng nhập vào.

– Bayaccess.org cam kết không chia sẻ, bán hoặc cho thuê thông tin của khách hàng với bất cứ ai. Thông tin của quý khách gửi cho Bayaccess.org chỉ sử dụng cho mục đích liên hệ hoặc gửi email để cung cấp thông tin mới nhất từ Bayaccess cho quý khách.

4. Hủy nhận email từ Bayaccess.org:

Nếu khách hàng không muốn nhận những thông tin từ email, vui lòng nhấn vào link từ chối trong bất kỳ email chúng tôi gửi cho quý khách.

Chúng tôi tuyệt đối không sử dụng thông tin của khách hàng để làm việc riêng hoặc bán ra ngoài. Nhưng nếu được cơ quan nhà nước yêu cầu cung cấp thì chúng tôi buộc lòng phải thực hiện theo.